Magazin Virtual Piese Auto

Votati daca va place site-ul!

Acces lent: Asteptati sa vedeti imaginile
Ecranul de autentificare Ecranul Oferta
Ecranul Comanda

 

Explicatii:

Site-ul permite interactiunea dintre un magazin de piese auto si posibilii clienti de pe Internet.

Site-ul are componenta de administrare implementata direct in site:

Pentru magazin, site-ul ofera:

Pentru client, site-ul ofera:

 

Limbaj:
Aplicatia a fost realizata in limbajul C# folosind ASP.NET si Visual Studio .Net 2003. Baza de date este tinuta de un server Sql Server 2000.

Baza de date are urmatoarele tabele:
Produs Gestiune
Produs Comanda
Utilizator
Parere

"Momente de programare:"

///<summary>

/// Setul de date cu oferta. Tine cont de cautarile facute.

///</summary>

private DataSet dsOferta

{

       get

       {

             string sComanda = "SELECT * FROM ProdusGestiune";

             string sWhere = " WHERE Disponibilitate='"+DropDownList_Disponibilitate.SelectedValue+"' AND Denumire LIKE '%" + TextBox_CautaDenumire.Text + "%' AND MarcaAuto LIKE '%" +

                    ((DropDownList_Marca.SelectedValue=="_TOATE_")?"":DropDownList_Marca.SelectedValue) + "%'";

             SqlDataAdapter myCommand = new SqlDataAdapter(sComanda+sWhere, Global.conexBD);

             DataSet ds = new DataSet();

             myCommand.Fill(ds);

             return ds;

       }

}

///<summary>

/// Trimite un mail folosind serverul local de SMTP

///</summary>

///<param name="Response">Obiectul Response al paginii, pentru eventualele erori</param>

///<param name="To">Adresa destinatarului</param>

///<param name="From">Adresa emitatorului. Se pot trimite mailuri in numele oricui :D</param>

///<param name="Subiect"></param>

///<param name="Mesaj">Corpul emailului</param>

private static void TrimiteMail( HttpResponse Response, string To, string From, string Subiect, string Mesaj )

{

       string UserName = ConfigurationSettings.AppSettings["UserName"];

       string Password = ConfigurationSettings.AppSettings["Password"];

       try

       {

             MailMessage Message = new MailMessage();

             Message.Fields["http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpauthenticate"] = 1;

             Message.Fields["http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusername"] = UserName;

             Message.Fields["http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendpassword"] = Password;

             Message.To = To;

             Message.From = From;

             Message.Subject = Subiect;

             Message.Body = Mesaj;

 

             try

             {

                    SmtpMail.SmtpServer = "localhost";

                    SmtpMail.Send(Message);

             }

             catch(System.Web.HttpException ehttp)

             {

                    Response.Write( "HttpException<hr>" + ehttp.Message + "<hr>" + ehttp.ToString() );

             }

       }

       catch(System.Exception e)

       {

             Response.Write( "Exception<hr>" + e.Message + "<hr>" + e.ToString() );

       }

}